Friday, April 13, 2012

Túy Sơn Viên: Update photos of plants in TSV

Túy Sơn Viên: Update photos of plants in TSV: Weekend vừa rồi mình vù lên TSV hai bữa để thăm đám cây. Thương chúng nó ghê, dù bị bỏ bê chúng vẫn âm thầm trổ bông một phần chắc do mùa nà...